Certificare casă pasivă

Firma noastră este entitate o independentă și neutră de certificare a Caselor Pasive. În momentul actual noi suntem singura firmă din România acreditată de către Institutul Passivhaus pentru eliberarea certificatului ”Certified Passive House Building”.

Avantajele certificării

  • Certificatul Casă Pasivă atestă calitatea proiectării Casei Pasive și verifică elementele cheie ale execuției acesteia
  • Serviciile de certificare cuprind servicii de consultanță și de suport tehnic specializat pe parcursul proiectării și execuției
  • Deseori, prin procesul de certificare se pot găsi soluțiile constructive integrate și optime din punct de vedere tehnico-economic
  • Prin adoptarea certificării toți factorii implicați, – atât proiectanți, cât și executanți, -sunt motivați ca să livreze Beneficiarului servicii de calitate
  • Valoarea de piață a Casei Pasive Certificate poate crește semnificativ și să fie mult mai stabilă de-a lungul timpului

Pe parcursul procesului de certificare verificăm dacă au fost respectate standardele energetice stabilite de către Institutul Passivhaus și dacă sunt îndeplinite criteriile stabilite ale Caselor Pasive.

Este verificat calculul de bilanț energetic (Passive House Planning Package, PHPP) pe baza proiectului tehnic elaborat, fișele tehnice ale materialelor, protocolul de reglaj al instalației de ventilare și raportul testului de etanșeitate. În cazul îndeplinirii criteriilor, se va elabora certificatul și se va înmâna placheta care să ateste atingerea standardului ”Certified Passive House Building”, și care poate fi montată pe fațada clădirii.

Serviciile de certificare pot fi solicitate în limbile: română, engleză, germană și maghiară. Pentru alte informații nu ezitați să ne contactați: Dr. ing. constr. Szabolcs Varga, certificator acreditat case pasive, la adresa de e-mail office@vvp.ro sau la numărul de telefon (+40) 740 842 810.

Accredited Passive House Certifier

Avantajele caselor pasive

Standardele de calitate și de eficiență energetică pentru Casele Pasive au fost elaborate în Germania la începutul anilor 90 de către Institutul Passivhaus din Darmstadt. Conceptul de Casă Pasivă oferă o oportunitate unică în vederea atingerii unui confort termic optim și a unui climat de locuit sănătos în locuințe. Prin atingerea necesarului de energie pentru încălzire de 15 kWh/m2an un nivel maximizat al eficienței energetice poate fi îndeplinit. Cheltuielile de întreținere extrem de scăzute oferă beneficiarului o independență în contextul incertitudinilor în ceea ce privește costurile energiei în viitor. Nu în ultimul rând, standardul oferă sustenabilitate și implicit o șansă pentru generațiile viitoare: emisiile gazelor cu efect de seră a șapte Case Pasive echivalează cu cele ale unei singure construcții nou construite după standardul autohton.

Mai multe despre casele pasive puteți citi la: "Case pasive".