Certificat performanță energeticăOfertă certificat energetic

Varga Szabolcs auditor energetic autorizat, grad I construcții+instalații, tel.: 0740842810

Documente necesare pentru certificare

Atât în cazul construcţiilor noi cât şi a celor existente este necesară prezentarea planurilor sau a releveului precum şi a acelor documente (proiect, carte tehnică) din care reies caracteristicile tehnice ale elementelor de construcţie. În cazul în care nu dispuneți de aceste documente, noi vom efectua măsurătorile și vom culege datele necesare.

Alte informaţii utile

Certificatul de Performanţă Energetică:

  • are valabilitate de 10 ani,
  • nu trebuie prezentat în cazul construcţiilor declarate monument istoric, a celor utilizate mai puţin de patru luni pe an şi a celor cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2.

Când este obligatorie prezentarea CPE?

Conform prevederilor legii nr. 372/2005 în vigoare în momentul de faţă, proprietarul unei clădiri sau unui apartament este obligat să pună la dispoziţie CPE:

  • la recepţia clădirilor nou construite CPE se ataşează procesului verbal de predare-primire,
  • la vânzarea şi închirierea clădirilor sau locuinţelor existente CPE se pune la dispoziţia potenţialului cumpărător sau chiriaş.

Despre certificatul energetic

Începând cu 1. ianuarie 2011, după cinci ani de amânări, a intrat în vigoare legea nr. 372/2005 care transpune directiva nr. 91/2002 a Consiliului European. Prin introducerea Certificatului de Performanţă Energetică (CPE) se doreşte încurajarea cumpărării, reabilitării şi posedării conştiente a locuinţelor, asemănător aparatelor casnice. Importanţa certificării reiese dacă comparăm consumul energetic al unei locuinţe cu cel al unui aparat casnic. Diferenţa este de ordin de mărimi: dacă o combină frigorifică modernă consumă aproximativ 250 kWh pe an, o locuinţă de dimensiuni medii şi eficienţă termică medie poate consuma cu mai mult de o sută de ori mai mult!

Întrebări frecvente

Ce este Certificatul de Performanţă Energetică (CPE)?

CPE este un document care stabileşte consumurile specifice anuale de energie pentru încălzire, apă caldă menajeră, iluminat şi, după caz, pentru ventilaţie şi climatizare, în condiţii de utilizare obişnuite şi factori climatici obişnuiţi.

Ce informaţii ne oferă CPE?

Certificat energetic

Ofertă certificat energetic

Varga Szabolcs auditor energetic autorizat, grad I construcții+instalații, tel.: 0740842810