Dirigenție de șantier

Conform prevederilor legale, dirigintele de şantier este încredinţat de către beneficiar cu sarcina supravegherii lucrărilor de construire asigurând respectarea proiectului de execuţie şi a normelor tehnice în vigoare. Acesta reprezintă interesele beneficiarului pe şantier şi transmite exigenţele acestuia, care pot apărea pe parcurs, atât proiectanţilor cât şi executantului lucrării. Prezenţa dirigintelui de şantier este obligatorie în cazul proiectelor finanțate şi al investiţiilor publice.

Oferim servicii de dirigenţie de şantier pentru categoriile 2.2 (construcţii civile, industriale şi agricole, categoria C), 3.1 (construcţii drumuri naţionale, poduri, căi ferate, autostrăzi) şi 7 (construcţii silvice).

Diriginte de șantier