Responsabil tehnic cu execuția

Atribuţiile responsabilului tehnic cu execuţia sunt legate de supravegherea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii pe parcursul execuţiei construcţiilor. Reprezintă interesele executantului fiind şi încredinţat de acesta.

În acest domeniu oferim servicii pentru categoriile II.-1 drumuri respectiv II.-2 poduri.