Termografie clădiri

Cu ajutorul măsurătorilor cu camera de termoviziune – serviciu care vine în completarea calculelor efectuate în cadrul activității de certificare și auditare energetică - se pot releva factorii ascunși ce influențează pierderile termice ale clădirilor civile și industriale:

  • punțile termice cauzate de elementele de construcție cu conductivitate termică ridicată
  • defecte ale izolației termice a clădirii
  • pierderile termice cauzate de punerea în operă incorectă a tâmplăriei și rezistența termică a acesteia
  • neetanșeitatea tâmplăriei
  • pierderile termice ale centralelor termice și ale conductelor de încălzire și apă caldă
  • eventualele defecte ale conductelor ascunse de încălzire și apă caldă

Când este util să apelați la servicii de termografie:

  • înainte să începeți reabilitarea termică a unui imobil în vederea stabilirii obiectivelor de reabilitare
  • pentru verificarea calității lucrărilor de termoizolare
  • înainte de cumpărarea unui imobil sau apartament nou pentru relevarea stării tehnice a acestuia
  • pentru identificarea cauzei igrasiei și a mucegaiului

Imaginile termografice sunt realizate cu ajutorul unei camere cu termoviziune FLIR cu rezoluția imaginii de 320x240 pixeli. Măsurătorile se concretizează într-un raport scris care conține concluziile și recomandările noastre pentru înlăturarea deficiențelor constatate. Beneficiarul primește raportul cu imaginile termografice realizate inclusiv pe suport electronic.

Imagine termografică
Imaginea termografică a unei clădiri din mun. Sfântu Gheorghe