Tervezés

Az építész munkája

A műépítész vagy építész a legkülönfélébb nagyságrendű és rendeltetésű épületek tervezésével foglalkozik, valamint összehangolja a tervezés során az egymás munkáját kiegészítő szakemberek tevékenységét (topográfus, geológus, tervezőmérnök, gépészmérnökök, pályázati tanácsadó szakember, belsőépítész). Egy tervnek, összetettségétől függően, több állomása van: megvalósíthatósági tanulmány, vázlatterv, műszaki terv (melyből az engedélyezési terv egy kivonat) és kiviteli terv.

A tervezés menete

A hatékony közös munka érdekében fontos a tulajdonosnak néhány döntést már az elején meghoznia: hova szeretne építeni, milyen funkciónak szeretne otthont adni (termelési funkciónak, irodahelyiségnek, oktatási tevékenységnek, kereskedelmi egységnek, otthonnak stb.), mekkora felületben gondolkodik, milyen anyagokból építene, mekkora befektetést tud megengedni magának. A tervezési téma leszögezése már a tervezés elején egyik garanciája a gördülékeny együttműködésnek az építész és megrendelő között. Ugyanilyen fontos, hogy a beépítésre szánt ingatlan a megrendelő tulajdonában legyen, a telekkönyv helyzete tisztázott legyen.

Egy átlagos komplexitású terv első állomása a vázlatterv, mely két-három megoldást kínál a tervezési téma által felvetett problémákra: alaprajz és tömeg vázlatok formájában kerül bemutatásra, 1:200 léptékben. Innen továbblépve egyik megoldás kidolgozása, finomítása révén kristályosodik ki, több találkozó és konzultáció során, a legmegfelelőbb változat. Ennek 1:100 vagy 1:50 léptékben való kidolgozása révén áll össze a műszaki terv, melynek részei a helyszínrajzok, az összes szint alaprajza, jellegzetes metszetek, homlokzatok rajzai, esetleg kerítés, garázs vagy fedett parkoló tervei. A rajzok mellé készül műszaki leírás is. A műszaki tervből kivonat az engedélyezési terv, mely a rajzok mellett egyéb hivatalos okmányokat is tartalmaz. Az építéshez szükséges összes adatot a kiviteli terv tartalmazza: összes jellegzetes metszet, jellegzetes részletek 1:20, 1:10 léptékben, ajtó- és ablakkonszignáció, építészeti anyagkivonat.

Az ügyintézés

Ajánlatos felkészülni rá, hogy akár egy családi ház építésével járó ügyintézés is eltarthat 3-4 hónapig. Az első lépés a telekkönyvi kivonat beszerzése. A tervezés megkezdése előtt szükséges topgráfiai felmérés készíttetése is, melyen nem csak a telekhatárok, hanem a magasságpontok és/vagy a szintgörbék is szerepelnek. A vázlatterv véglegesítése során lehet kérni a városrendészeti bizonylatot/elvi engedélyt (CU). Ez informatív jellegű, ez alapján építést elkezdeni törvényellenes. Célja, hogy megszabja, milyen törvényes előírásoknak kell megfelelnie az épületnek, mit lehet az adott telekre építeni illetve mely hatóságok engedélyei szükségesek az építési engedély kéréséhez. Ezen engedélyek beszerzéséhez az építész segít összeállítani a dokumentációt, az ügyintézés viszont a megrendelőt terheli. A tervezés ezen szakaszában szükség van a geotehnikai tanulmányra is, melyet a tervezőmérnök fog felhasználni. Amíg az engedélyek beszerzése zajlik, készül a műszaki terv, majd összeáll az engedélyezési terv, melyet tervellenőr is ellenőriz. Az ügyintézés ideje alatt elkészülnek a végső részletek is, az építési engedély kiadásával egy időben összeáll a kiviteli terv, elkezdődhet az építkezés. A folyamatot a lehetőségekhez mérten úgy az építész, mint a tervezőmérnök figyelemmel kíséri, a felmerülő kérdéseket a tulajdonossal és a kivitelezővel tisztázzák annak érdekében, hogy az épülhessen meg, ami meg lett tervezve.